1 ~ Een nieuw begin

‘Een nieuw begin’, deze woorden sluimerden al dagenlang door mijn gedachten. Ik voelde dat ik niet tevreden was met mijn blog.  

Toen ik aan Mind Happiness begon had ik een opzet bedacht voor mijn blog; al mijn oude pagina’s herschrijven omdat ik mijn persoonlijke zoektocht naar geluk vanaf het begin af aan wilde delen, maar ik merkte dat het mij tegen begon te staan. De pagina’s die ik herschreef pasten niet meer bij mij in de tegenwoordige tijd.  

Een strijd tussen ego en hart ontstond. De stem van mijn hart bleef herhalen; ‘luister naar je hart, Es. Je weet dat dat het beste is’, maar zoals gewoonlijk had ook mijn ego zeggenschap en die wist mij met angst te overtuigen om te blijven bij de huidige opmaak. Hij vertelde mij dingen als; “Het is raar als je zomaar al jouw oude pagina’s verwijdert”, “je gaat nooit iets bereiken als je niets afmaakt waaraan je begonnen bent”, “Mensen kunnen alleen maar wat van jouw zoektocht leren als jij jouw gehele zoektocht online plaatst” et cetera, et cetera. 

Ik merkte dat ik met mijn blog was vervallen in structuur en ik ben erachter gekomen dat als ik ga vasthouden aan structuur omdat ik geloof dat het de weg is, dat ik aan het handelen ben vanuit mijn ego in plaats vanuit mijn hart. Structuur is een bedenksel van de hersenen om te kunnen ontwikkelen op een overzichtelijke manier. “Ik wil dat bereiken, hoe kom ik daar”, maar zodra ik blijf vasthouden aan die structuur, dan verblind ik mijzelf voor andere opties. Het leven is geen vaste structuur.  

Ik vergelijk het graag met een boom. Als een nieuwe boom als klein takje net uit de grond komt dan ontwikkelt hij uiteindelijk een extra takje. De boom stopt energie in dat takje omdat het takje de kans op overleven vergroot. Uiteindelijk merkt de boom dat hij energie moet stoppen in een ander takje omdat alleen dat ene takje hem niet brengt wat hij nodig heeft. Als hij al zijn energie in dat ene takje zou stoppen dan zou de boom scheefgroeien en niet zijn volle potentie bereiken. Dus de boom laat een ander takje groeien en zodra dat takje hem niet meer brengt wat hij nodig heeft groeit hij nog een takje.

Een boom is geen gestructureerd plan waarbij elk takje even lang en even dik is. Een boom is grillig. Constant veranderend, maar een heel mooi geheel.  

Alles wat ik eerder heb geprobeerd om goed in het leven te staan heeft mij gebracht tot waar ik nu ben. Heeft de boom gevormd tot wat hij nu is. Toen ik aan mijzelf begon te werken aan de hand van chakra’s dacht ik dat dat de tak was, maar toen ik realiseerde dat het mij niet langer gaf wat ik zocht begon zich vanzelf een andere tak te vormen. Mijn blog. Ook de nieuwe tak die mijn blog voortbracht, bracht mij weer tot nieuwe persoonlijke hoogtes. Ik sta niet meer waar ik eerst stond, ik ben gegroeid. Nu krijgt de tak van mijn blog een afsplitsing, een nieuwe manier van groei, een verrijking van het geheel. 

Als niks zeker is, is alles mogelijk.  

Ik moet niet naar de angsten van mijn ego luisteren, ik moet juist de stem van mijn hart volgen. Het is niet raar om een nieuwe weg in te slaan. Ik ga niet nergens komen als ik durf te kiezen voor nieuwe wegen en ik geloof dat mensen nog steeds kunnen leren van de zoektocht die ik nog ga hebben omdat ik daarin ook nog heel veel zal leren.  

Ik ga mijn hart volgen en mijn blog opnieuw beginnen. Ik ga een nieuwe tak laten groeien. Ook dit zal niet de tak worden, want een boom heeft geen de tak. Wat het wel gaat worden?  

Een nieuw begin met eindeloze mogelijkheden.